Thảo, H. T. T. ., Dũng, . N. C. T. ., Sơn, N. D. ., Trầm, N. T. T. ., Toàn, T. H. ., Hào, Đàm V. ., & Hoàng, H. V. . (2024). Đánh giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét bằng kính hiển vi của cán bộ y tế tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 382–389. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1441