(1)
Thắng, V. Q. .; Anh, H. T. H. .; Ngọc, N. M. .; Thắm, N. T. .; Linh, N. T. T. . Tình trạng Dinh dưỡng Và một số yếu tố Liên Quan của Sinh Viên Y đa Khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022. TC YHDP 2023, 33, 18.