(1)
Nhung, L. T. H. .; Thái, N. T. T. .; Anh, H. .; Hạnh, T. T. K. . Khảo sát đặc điểm Vi khuẩn gây Viêm phổi bệnh viện tại Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2020 - 2021. TC YHDP 2023, 33, 102-110.