(1)
Diệp, P. B. .; Anh, L. T. H. . Ý định Tiêm phòng vắc Xin COVID-19 của Cha Mẹ Cho Con tại một trường Trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021 - 2022. TC YHDP 2023, 33, 58-66.