(1)
Thanh Bình, N.; Ngọc Uyên, Đỗ; Chính, N. Q.; Thắm, N. T.; Giang, H. T. . Một số yếu tố Liên Quan đến Tiêm chủng của Trẻ dưới 1 tuổi tại Xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019. TC YHDP 2021, 31, 25-33.