(1)
Vân, H. T. C. .; Thúy, B. T. .; Liên, T. H. M. .; Nam, V. S. .; Tuấn, L. A. . Hiệu Quả Can thiệp nâng Cao kỹ năng của cán bộ Y Tế nhằm tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ điều trị Methadone Và ARV ở người sử dụng Ma Túy nhiễm HIV ở 4 tỉnh miền Bắc năm 2018 – 2019. TC YHDP 2023, 32, 52-60.