(1)
Loan, L. N. K. .; Bình, N. T. .; Huýt, H. Đa . Đánh Giá công tác quản Lý sự tuân thủ điều trị Và các yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân Lao tại Trung tâm Y Tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022. TC YHDP 2022, 32, 125-134.