(1)
Quang, P. V. .; Dương, T. T. .; Hưng, V. V. .; Dũng, N. V. . Đánh Giá hiệu Quả phòng chống muỗi Anopheles Dirus (véc Tơ truyền bệnh sốt rét) của lưới tẩm hóa chất Zerofly® tại Khu bảo tồn Thiên Nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, 2021. TC YHDP 2022, 32, 29-36.