(1)
Chiến, V. C. .; Thanh, P. N. .; Hùng, N. L. M. .; Trang, L. T. T. .; Nam, V. S. . Thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Khu vực Tây Nguyên, Giai đoạn 2000 - 2020. TC YHDP 2022, 32, 46-52.