(1)
Dung, B. T. T. .; Thiển, Đoàn H. .; Huyền, T. T. T. .; Hường, V. T. T. . Mối Liên Quan giữa nồng độ HBsAg, tải lượng DNA Và kiểu Gen của Vi Rút Viêm Gan B Trên người bệnh Viêm Gan B ở Việt Nam. TC YHDP 2022, 32, 32-39.