(1)
Hương, B. T. .; Giang, H. T. .; Trọng, N. Q. .; Chính, N. Q. .; Linh, N. T. T. . Thực trạng Và một số yếu tố Liên Quan đến Tiêm vắc Xin Viêm Gan B Sơ Sinh tại huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng năm 2019 - 2020. TC YHDP 2021, 31, 218-226.