(1)
Hòa, P. V. .; Hòa, V. T. M. . Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng Và cận lâm sàng của bệnh nhiễm trùng Hô hấp dưới Do Respiratory Syncytial Virus ở Trẻ từ 2 tháng tuổi đến 15 tuổi tại bệnh viện Xanh Pôn. TC YHDP 2021, 31, 291-296.