(1)
Thương, N. T. M. .; Thảo, H. T. .; Trâm, N. T. M. .; Linh, H. Ánh .; Thủy, . Đặng T. T. .; Tình, N. V. .; Thư, . Đặng T. A. .; Hường, N. T. D. . Thực trạng sử dụng đồ nhựa dùng một lần Và một số yếu tố Liên Quan ở người dân Thành phố Huế năm 2020. TC YHDP 2021, 31, 105-113.