(1)
Yến, Đào T. H. .; Giang, H. T. .; Hán, P. V. .; Tâm, V. V. . Kiến thức, thái độ, kỹ năng của cán bộ Y Tế Trong phát hiện sớm Ung Thư Vú tại Hai huyện Ven biển hải đảo Hải Phòng năm 2017. TC YHDP 2021, 31, 60-67.