(1)
Thắm, N. T. .; Mỹ Hạnh, N. T. .; Thành, N. X.; Giang, H. T. .; Hùng, N. Q. Tình trạng Dinh dưỡng Và đặc điểm khẩu phần của bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại Trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2020. TC YHDP 2021, 31, 58-65.