(1)
Mai, T. T.; Phương, T. T. M.; Trang, T. T. T. Cải thiện tình trạng Dinh dưỡng Và khẩu phần của Trẻ 4-6 tuổi Suy Dinh dưỡng thấp còi Sau bổ Sung sản phẩm giàu Dinh dưỡng tại Bắc Giang. TC YHDP 2020, 30, 19-28.