(1)
Phương, T. T. M.; Hạnh, N. T. L.; Trang, T. T. T.; Mai, T. T. Cải thiện tâm vận động của Trẻ 4 - 6 tuổi Sau 6 tháng bổ Sung sản phẩm giàu Dinh dưỡng tại Bắc Giang. TC YHDP 2020, 30, 9-18.