(1)
Thảo, H. T. T. .; Dũng, . N. C. T. .; Sơn, N. D. .; Trầm, N. T. T. .; Toàn, T. H. .; Hào, Đàm V. .; Hoàng, H. V. . Đánh Giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán Ký Sinh trùng sốt rét bằng kính hiển Vi của cán bộ Y Tế tại Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, năm 2021. TC YHDP 2024, 33, 382-389.