[1]
Giang, H.T. , Lâm, P.S. , Hương, D.T. , Thắm, N.T. và Tùng, Đào V. 2023. Tỉ lệ điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng methadone liều cao và một số yếu tố liên quan tại Thành phố Hải Phòng năm 2022. Tạp chí Y học Dự phòng. 33, 1 Phụ bản (tháng 6 2023), 22. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/989.