[1]
Liên, N.T.H. , Thịnh, Đặng H.Q. , Ánh, L.T.K., Khanh, L.N.T. , Linh, L.H. , Trang, V.T.T. , Nhi, L.T.U. , Đạt, N.Q. , Hằng, T.T.D. và Tuấn, V.M. 2023. Nghiên cứu triển khai chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư tại khoa Ung bướu, Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Tạp chí Y học Dự phòng. 33, 1 (tháng 5 2023), 167–180. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/953.