[1]
Diệp, P.B. và Anh, L.T.H. 2023. Ý định tiêm phòng vắc xin COVID-19 của cha mẹ cho con tại một trường trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021 - 2022. Tạp chí Y học Dự phòng. 33, 1 (tháng 5 2023), 58–66. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/941.