[1]
Thanh Bình, N., Ngọc Uyên, Đỗ, Chính, N.Q., Thắm, N.T. và Giang, H.T. 2021. Một số yếu tố liên quan đến tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019. Tạp chí Y học Dự phòng. 31, 1 (tháng 1 2021), 25–33. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/9.