[1]
Loan, L.N.K. , Bình, N.T. và Huýt, H. Đa . 2022. Đánh giá công tác quản lý sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân lao tại trung tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Tạp chí Y học Dự phòng. 32, 6 (tháng 10 2022), 125–134. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/805.