[1]
Chiến, V.C. , Thanh, P.N. , Hùng, N.L.M. , Trang, L.T.T. và Nam, V.S. 2022. Thực trạng bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2000 - 2020. Tạp chí Y học Dự phòng. 32, 2 Phụ bản (tháng 5 2022), 46–52. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/607.