[1]
Lê, H.T.H. , Thơm, V.T. , Thắm, N.T. , Hùng, N.Q. , Hưng, N.K. và Đức, C.M. 2021. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về sức khoẻ sinh sản của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trân Phu, Hải Phòng năm 2019. Tạp chí Y học Dự phòng. 31, 1 (tháng 1 2021), 256–264. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/59.