[1]
Dung, B.T.T. , Thiển, Đoàn H. , Huyền, T.T.T. và Hường, V.T.T. 2022. Mối liên quan giữa nồng độ HBsAg, tải lượng DNA và kiểu gen của vi rút viêm gan B trên người bệnh viêm gan B ở Việt Nam. Tạp chí Y học Dự phòng. 32, 2 (tháng 4 2022), 32–39. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/582.