[1]
Hương, B.T. , Giang, H.T. , Trọng, N.Q. , Chính, N.Q. và Linh, N.T.T. 2021. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh tại huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng năm 2019 - 2020. Tạp chí Y học Dự phòng. 31, 1 (tháng 1 2021), 218–226. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/55.