[1]
Hoa, N.T. và Huyền, N.T.N. 2021. Nồng độ Non-HDL Cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Tạp chí Y học Dự phòng. 31, 9 Phụ bản (tháng 12 2021), 170–177. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/451.