[1]
Thành, H.K. , Hà, Đinh T. , Nga, N.T. , Nga, L.L. , Thạch, T. Đức, Fisher, J. , Shochet, I. , Wurfl, A. , Orr, J. , Stocker, R. và Hương, N.T. 2021. Sự gắn kết với trường học và tình trạng stress, lo âu, trầm cảm của học sinh lớp 10 tại 8 trường Trung học phổ thông tại Hà Nội năm 2020. Tạp chí Y học Dự phòng. 31, 7 (tháng 8 2021), 72–81. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/401.