[1]
Thương, N.T.M. , Thảo, H.T. , Trâm, N.T.M. , Linh, H. Ánh ., Thủy, . Đặng T.T. , Tình, N.V. , Thư, . Đặng T.A. và Hường, N.T.D. 2021. Thực trạng sử dụng đồ nhựa dùng một lần và một số yếu tố liên quan ở người dân Thành phố Huế năm 2020. Tạp chí Y học Dự phòng. 31, 6 (tháng 7 2021), 105–113. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/381.