[1]
Yến, Đào T.H. , Giang, H.T. , Hán, P.V. và Tâm, V.V. 2021. Kiến thức, thái độ, kỹ năng của cán bộ y tế trong phát hiện sớm ung thư vú tại hai huyện ven biển hải đảo Hải Phòng năm 2017. Tạp chí Y học Dự phòng. 31, 5 (tháng 6 2021), 60–67. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/352.