[1]
Hằng, N.T.T. , Linh, P.T.T. , Nhi, N.T.H. , Huy, L. Đức ., Thảo, N.T.P. và Thuộc, . Đoàn P. 2021. Hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm và một số yếu tố liên quan ở người dân từ 25 đến 84 tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Tạp chí Y học Dự phòng. 31, 3 (tháng 6 2021), 18–27. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/310.