[1]
Thắm, N.T. , Mỹ Hạnh, N.T. , Thành, N.X., Giang, H.T. và Hùng, N.Q. 2021. Tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần của bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2020. Tạp chí Y học Dự phòng. 31, 1 (tháng 1 2021), 58–65. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/30.