[1]
Mai, T.T., Phương, T.T.M. và Trang, T.T.T. 2020. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi sau bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang. Tạp chí Y học Dự phòng. 30, 8 (tháng 12 2020), 19–28.