[1]
Phương, T.T.M., Hạnh, N.T.L., Trang, T.T.T. và Mai, T.T. 2020. Cải thiện tâm vận động của trẻ 4 - 6 tuổi sau 6 tháng bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang. Tạp chí Y học Dự phòng. 30, 8 (tháng 12 2020), 9–18.