[1]
Thảo, H.T.T. , Dũng, .N.C.T. , Sơn, N.D. , Trầm, N.T.T. , Toàn, T.H. , Hào, Đàm V. và Hoàng, H.V. 2024. Đánh giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét bằng kính hiển vi của cán bộ y tế tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, năm 2021. Tạp chí Y học Dự phòng. 33, 6 Phụ bản (tháng 1 2024), 382–389. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1441.