[1]
Bình, N.T., Uyên, Đỗ N., Hùng, N.Q., Giang, H.T. và Thắm, N.T. 2021. Thực trạng tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019. Tạp chí Y học Dự phòng. 31, 1 (tháng 1 2021), 34–42. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/14.