Cải thiện tâm vận động của trẻ 4 - 6 tuổi sau 6 tháng bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang

Các tác giả

  • Tuấn Thị Mai Phương Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Lương Hạnh Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Trần Thị Thu Trang Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Trương Tuyết Mai Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

Từ khóa:

Suy dinh dưỡng thấp còi, tâm vận động, trẻ 4-6 tuổi, Bắc Giang

Tóm tắt

Nghiên cứu thử nghiệm cộng đồng có đối chứng nhằm đánh giá hiệu quả bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng lên tình trạng phát triển tâm vận động của trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại 4 xã thuộc huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Chọn 160 trẻ 4-6 tuổi có Zscore chiều cao theo tuổi trong khoảng từ dưới -2SD đến -3SD, chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm, nhóm can thiệp được uống bổ sung 2 gói sản phẩm dinh dưỡng/ngày liên tục trong 6 tháng, nhóm chứng thực hiện chế độ ăn bình thường và không sử dụng sản phẩm dinh dưỡng. Kết quả cho thấy, sau 6 tháng can thiệp, tỷ lệ trẻ bị chẩn đoán nghi ngờ chậm phát triển ở các lĩnh vực cá nhân - xã hội, vận động tinh tế của nhóm can thiệp đều thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm đối chứng (p < 0,05). Trên lĩnh vực vận động thô, tỷ lệ này đều giảm xuống có ý nghĩa thống kê ở hai nhóm sau 3 tháng và 6 tháng can thiệp, nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm tại T3 và T6. Nhóm can thiệp có điểm số đánh giá khả năng ghi nhớ thị giác cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm đối chứng. Bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng đã góp phần cải thiện một số chỉ số tâm vận động ở trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

1. Janet Bryan, Ph.D., Saskia Osendarp, et al. Nutrients for Cognitive Development in School-aged Children. Nutrition Reviews. 2004; 62(8): 295–306.

2. Janina RG, Cyralene PB, Miriam LZ, Garrett Fitzmaurice, et al. Infant malnutrition is associate with persisting attention deficits in Middle Adulthood in school-aged children. J Nutr. 2012; 142(4):788–794.

3. Hop LT. Growth and development of Vietnamese children from birth to 17 years old in Hanoi. PhD dissertation. University of Indonesia, Jakarta. 1999.

4. Cao Thu Hương. Sử dụng bột giàu năng lượng - vi chất phòng chống thiếu dinh dưỡng ở trẻ em 5-8 tháng tuổi. Luận văn Tiến sĩ Dinh dưỡng tiết chế, Viện VSDTTW. 2005.

5. Nguyễn Thanh Hà. Hiệu quả bổ sung kẽm và sprinkle đa vi chất trên trẻ 6 -36 tháng tuổi SDD thấp còi tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Luận án Tiến sỹ DD cộng đồng. 2011.

6. Johnson J, Elizabeth A. A biological role of Lutein. Foof Reviews International. 2004; 20(1).

7. Gerard Hornstra Essential fatty acids in mothers and their neonates. 2000; 75(5): 1262s - 2169s.

8. Bistrian, Bruce R. Modern Nutrition in Health and Disease. 2006.

9. Hop Le T, Berger J. Multiple micronutrient supplementation improves anemia, micronutrient nutrient status, and growth of Vietnamese infants: double-blind, randomized, placebo-controlled trial, 2005. J Nutr. 2005; 135(3): 660-665.

10. Đề tài cấp Bộ Thử sử dụng bộ test Kramer để đo sự phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo từ 3-6 tuổi. mã số B2002-49- 30, 2002-2004. Tác giả Tạ ngọc Thanh. Đơn vị thực hiện nghiên cứu: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. Đề tài nghiệm thu năm 2004.

11. Bhoomika R Kar, Shobini L Rao & B A Chandramouli, et al. Cognitive development in children with chronic protein energy malnutrition. Behavioral and Brain Functions. 2008; 1186: 4-31.

12. Nguyễn Đỗ Huy. Mối liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng và phát triển tâm lý - vận động ở trẻ 1-3 tuổi. Tạp chí y tế công cộng. 2006; 26:28-33.

13. Nguyễn Xuân Ninh, Nguyễn Thanh Hương, Lê Thị Hợp, Phạm Thị Ngần và cs. Hiệu quả của bổ sung đồ uống Milo đến tình trạng dinh dưỡng, thể lực và trí lực của trẻ em 7-8 tuổi tại huyện Gia Bình- Bắc Ninh. Tạp chí DD&TP. 2009; 5 (3+4).

Đã Xuất bản

30-12-2020

Cách trích dẫn

Phương, T. T. M., Hạnh, N. T. L., Trang, T. T. T., & Mai, T. T. (2020). Cải thiện tâm vận động của trẻ 4 - 6 tuổi sau 6 tháng bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(8), 9–18. Truy vấn từ https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/o2200809

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc