Tuân thủ điều trị viêm gan C và một số yếu tố liên quan trong chăm sóc lồng ghép dựa vào cộng đồng cho người tiêm chích ma tuý tại Hải Phòng, 10/2018 – 06/2020

Các tác giả

 • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 • Vũ Hải Vinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng
 • Nguyễn Đức Dương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 • Trần Thị Hồng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 • Nhâm Thị Tuyết Thanh Tổ chức sáng kiến hỗ trợ phát triển cộng đồng (SCDI), Hà Nội
 • Delphine Rapoud Đại học Montpellier, Pháp
 • Catherine Quillet Đại học Montpellier, Pháp
 • Jean-Pierre Moles Đại học Montpellier, Pháp
 • Roselyne Vallo Đại học Montpellier, Pháp
 • Didier Laureillard Đại học Montpellier, Pháp
 • Nicolas Nagot Đại học Montpellier, Pháp
 • Nguyễn Bá Phước Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng
 • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/991

Từ khóa:

Viêm gan C, tiêm chích ma tuý, chăm sóc, lồng ghép, cộng đồng

Tóm tắt

Nghiên cứu theo dõi dọc không đối chứng nhằm mô tả thực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan cho người tiêm chích ma tuý (TCMT) được điều trị HCV bằng thuốc kháng vi rút tác động trực tiếp (DAA) lồng ghép với hoạt động của tổ chức cộng đồng (CBO) vào cơ sở y tế tại Hải Phòng từ 10/2018 đến 06/2020. Người TCMT sau khi được sàng lọc và khẳng định nhiễm HCV bằng xét nghiệm HCV-RNA từ cách chọn mẫu dây chuyền một chiều có kiểm soát và từ những người TCMT có anti-HCV dương tính tham gia một nghiên cứu thuần tập HIV được giới thiệu, chuyển gửi tới bệnh viện để điều trị HCV bằng Sofosbuvir/Dactasvir ± Ribavirin. Nhân viên CBO tham gia trực tiếp vào lập kế hoạch hỗ trợ tuân thủ tại cơ sở y tế và hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị tại cộng đồng. Tỷ lệ tuân thủ điều trị tốt đạt 90%. Nhiễm HIV, điều trị methadone, chỗ ở ổn định liên quan độc lập làm tăng khả năng tuân thủ điều trị HCV. Tuân thủ điều trị viêm gan vi rút C có thể đạt được tỷ lệ rất cao với sự lồng ghép chăm sóc dựa vào cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Bình, N. T. ., Vinh, V. H. ., Dương N. Đức ., Hồng, T. T. ., Thanh, N. T. T. ., Rapoud, D. ., Quillet, C. ., Moles, J.-P. ., Vallo, R. ., Laureillard, D. ., Nagot, N. ., Phước, N. B. ., & Khuê, P. M. . (2023). Tuân thủ điều trị viêm gan C và một số yếu tố liên quan trong chăm sóc lồng ghép dựa vào cộng đồng cho người tiêm chích ma tuý tại Hải Phòng, 10/2018 – 06/2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 24. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/991

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>