Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế xã của người dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương năm 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Bá Phước Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Trung Chính Sở Y tế Hải Dương

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/973

Từ khóa:

Dịch vụ khám chữa bệnh, trạm y tế xã, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 454 hộ gia đình thuộc huyện Tứ Kỳ, Hải Dương nhằm mô tả thực trạng đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã của người dân trong năm 2021. Kết quả cho thấy số người ốm đến trạm chiếm 78,5%. Độ tuổi của người đến khám chữa tại trạm đa phần ở nhóm người cao tuổi (41,2%). 62,2% số bệnh nhân là nông dân, chiếm đa số. Tỷ lệ có thẻ bảo hiểm y tế tương đối cao (98,3%). Đa phần người bệnh đến thăm khám ở tình trạng bệnh nhẹ (90,6%), và mới có biểu hiện của bệnh (72,6%). Trong năm 2021, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, đa số người chọn trạm y tế là nơi khám chữa bệnh (77,3%). Lý do cũng chiếm tỷ lệ cao trong việc lựa chọn trạm y tế là do khoảng cách từ trạm tới nhà họ gần (70,8%). Về chi phí khám chữa bệnh, đa phần người dân trả mức dưới 100.000 đồng cho một lần khám chữa bệnh, 61,8% cho rằng mức chi phí này là phù hợp với họ. Từ đây, các trạm y tế của huyện có thể tiến hành các nghiên cứu khác để làm rõ hơn vấn đề còn tồn tại, và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, thu hút người dân địa phương khám chữa bệnh tại trạm y tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Ngọc, N. M. ., Khuê, P. M. ., Phước, N. B. ., & Chính, N. T. T. . (2023). Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế xã của người dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 7. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/973

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.