Kiến thức và nhu cầu đào tạo hồi sức tim phổi của học sinh trung học phổ thông thành phố Huế năm 2021

Các tác giả

 • Nguyễn Tuấn Linh Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
 • Lê Đức Huy Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
 • Lê Nguyễn Quỳnh Như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk
 • Đinh Thanh Trà Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
 • Nguyễn Vũ Phương Thảo Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
 • Trần Xuân Tiến Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
 • Trịnh Thị Lê Vy Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
 • Trần Anh Quốc Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
 • Hoàng Hữu Hải Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
 • Nguyễn Thị Anh Phương Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
 • Võ Văn Khoa Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/798

Từ khóa:

Hồi sức tim phổi, học sinh, kiến thức, đào tạo, trẻ em

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 463 học sinh tại trường trung học phổ thông (THPT) Hai Bà Trưng và THPT Gia Hội, thành phố Huế với mục tiêu mô tả kiến thức và nhu cầu đào tạo liên quan đến hồi sức tim phổi (CPR) ở học sinh THPT. Bộ câu hỏi được nhóm nghiên cứu phát triển dựa trên tổng quan tài liệu, góp ý chuyên gia và điều tra thử. Phân tích số liệu được tiến hành bằng phần mềm STATA 14. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ học sinh mong muốn được đào tạo CPR chiếm 65,0%. Điểm trung bình kiến thức về CPR của học sinh được khảo sát là 8,2 điểm trên tổng điểm 19. Nhóm học sinh từng được đào tạo CPR, và học sinh lớp 11 có điểm kiến thức CPR cao hơn đáng kể so với còn lại. Cần tăng cường cung cấp các khóa đào tạo CPR để đáp ứng nhu cầu đào tạo và nâng cao kiến thức CPR cho học sinh THPT thành phố Huế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Linh, N. T. ., Huy, L. Đức ., Như, L. N. Q. ., Trà, Đinh T. ., Thảo, N. V. P. ., Tiến, T. X. ., Vy, T. T. L. ., Quốc, T. A. ., Hải, H. H. ., Phương, N. T. A. ., & Khoa, V. V. . (2022). Kiến thức và nhu cầu đào tạo hồi sức tim phổi của học sinh trung học phổ thông thành phố Huế năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 63–69. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/798

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả