Mối liên quan giữa một số thói quen, sở thích ăn uống và suy dinh dưỡng ở trẻ em 11 - 14 tuổi tại trường trung học cơ sở Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ năm 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Hà Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Lê Tiến Trạm Y tế Phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/795

Từ khóa:

Tình trạng dinh dưỡng, suy dinh dưỡng, học sinh trung học cơ sở, thói quen, sở thích ăn uống

Tóm tắt

Trẻ 11 - 14 tuổi là giai đoạn có thay đổi quan trọng về thể chất và tinh thần nên các vấn đề về dinh dưỡng rất cần được quan tâm. Nghiên cứu nhằm mô tả tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) và mối liên quan với một số thói quen và sở thích ăn uống của trẻ 11 - 14 tuổi tại trường trung học cơ sở Phú Thứ năm 2021. Nghiên cứu sử dụng phương pháp cắt ngang mô tả, cân đo nhân trắc và phát vấn thông qua bộ câu hỏi tự điền trên 418 học sinh. Kết quả cho thấy tỷ lệ SDD là 11,3%, trong đó tỷ lệ SDD giữa trẻ trai (11%) và trẻ gái (11,5%) tương đương nhau (p > 0,05). Trẻ càng lớn có nguy cơ bị SDD càng cao (tỷ lệ SDD theo độ tuổi 11 đến 14 tuổi lần lượt là 4%; 8,6; 17,8; 14,3%) (p < 0,05). Chưa có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thói quen và sở thích ăn uống với SDD. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thói quen tẩy giun định kỳ và sự hài lòng về vóc dáng bản thân với tình trạng SDD của trẻ (p < 0,05). Cần trang bị kiến thức cho học sinh về tẩy giun định kỳ, nhận thức về vóc dáng một cách phù hợp, điều chỉnh sở thích ăn uống để có thể cải thiện SDD cho trẻ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Hà, N. T. ., & Tiến, L. . (2022). Mối liên quan giữa một số thói quen, sở thích ăn uống và suy dinh dưỡng ở trẻ em 11 - 14 tuổi tại trường trung học cơ sở Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 37–45. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/795

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc