Đặc điểm dịch tễ học tai nạn thương tích và thực trạng sơ cấp cứu bệnh nhân tai nạn thương tích điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Trịnh Thanh Xuân Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trần Thị Thúy Hà Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trần Thị Vân Anh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/65

Từ khóa:

Tai nạn thương tích, sơ cấp cứu, bệnh viện Trẻ em, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả một số đặc điểm dịch tễ học tai nạn thương tích (TNTT) và thực trạng sơ cấp cứu bệnh nhân tai nạn thương tích điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019. Thông tin số liệu được thu thập từ 340 hồ sơ bệnh án và phiếu điều tra TNTT theo chương trình phòng chống TNTT được lưu trữ tại bệnh viện. Kết quả nghiên cứu cho thấy TNTT chủ yếu gặp ở trẻ nam chiếm 66,8%, từ 1-4 tuổi (41,2%) và ở khu vực ngoại thành (57,7%). TNTT thường xảy ra tại nhà (60,6%) với nguyên nhân chủ yếu là do ngã (62,4%). Phần lớn trẻ không được sơ cứu tại chô (77,9%). Biện pháp sơ cứu chủ yếu là băng bó (77,3%) với người thực hiện là người thân của trẻ chiếm 60,0%. Tỷ lệ nạn nhân được đưa thẳng đến
Bệnh viện Trẻ em chiếm cao nhất là 67,6%. Phương pháp điều trị được áp dụng chủ yếu tại bệnh viện là thủ thuật với tỷ lệ 45,6% và phần lớn trẻ khỏi bệnh xuất viện (99,1%), chỉ có 0,6% trẻ bị tử vong. Như vậy, trẻ nam nhóm tuổi 1-4 là đối tượng hay gặp TNTT nhất và phần lớn trẻ không nhận được sơ cấp cứu tại chô.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Xuân, T. T. ., Hà, T. T. T. ., Anh, T. T. V., & Hùng, N. Q. . (2021). Đặc điểm dịch tễ học tai nạn thương tích và thực trạng sơ cấp cứu bệnh nhân tai nạn thương tích điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 303–311. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/65

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>