Tỷ lệ thừa cân béo phì và một số yếu tố liên quan của học sinh trường Trung học phổ thông Tiểu Cần huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh năm 2021

Các tác giả

  • Thạch Thị Mỹ Phương Trường Đại học Trà Vinh
  • Phạm Thị Kim Yến Trường Đại học Trà Vinh
  • Ngô Thị Minh Thư Trường Đại học Trà Vinh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/588

Từ khóa:

Học sinh, trung học phổ thông, thừa cân, thừa cân/béo phì

Tóm tắt

Thừa cân – béo phì là bệnh lý gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt khi thanh thiếu niên bị thừa cân - béo phì thường
có khả năng dẫn đến béo phì ở tuổi trưởng thành. Bên cạnh đó, người bệnh còn có nguy cơ mắc một
số bệnh kèm theo gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đòi hỏi những chi phí điều trị không nhỏ. Nghiên cứu
này được thực hiện cắt ngang trên 318 học sinh trung học phổ thông vào thời điểm tháng 3 năm 2021 tại
trường trung học phổ thông Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh với mục tiêu xác định tỷ lệ và mô tả
một số yếu tố liên quan đến thừa cân – béo phì của học sinh. Kết quả có 35 học sinh mắc thừa cân – béo
phì (chiếm tỷ lệ 10,95%; KTC 95% = 0,059 – 0,194) và một số yếu tố liên quan đến thừa cân - béo phì của
học sinh được xác định với p < 0,05 là tiền sử gia đình (PR = 2,54; KTC 95% = 1,20 - 5,36), mẹ bị thừa cân – béo phì (PR = 3,37; KTC 95% = 1,52 – 7,43), anh/chị/em bị thừa cân – béo phì (PR = 6,36; KTC
95% = 2,69 – 15,08).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2022

Cách trích dẫn

Phương, T. T. M. ., Yến, P. T. K. ., & Thư, N. T. M. . (2022). Tỷ lệ thừa cân béo phì và một số yếu tố liên quan của học sinh trường Trung học phổ thông Tiểu Cần huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 84–93. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/588

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.