Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới do Respiratory Syncytial Virus ở trẻ từ 2 tháng tuổi đến 15 tuổi tại bệnh viện Xanh Pôn

Các tác giả

  • Phạm Văn Hòa Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội
  • Võ Thị Mỹ Hòa Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/466

Từ khóa:

Nhiễm trùng hô hấp dưới, vi rút, RSV

Tóm tắt

Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục tiêu mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới do Respiratory Syncytial Virus (RSV)  ở trẻ từ 2 tháng tuổi đến 15 tuổi tại Bệnh viện Xanh Pôn. Qua thăm khám bệnh nhân và hồi cứu bệnh án, theo dõi kết quả điều trị ở 201 trẻ từ 2 tháng tuổi đến 15 tuổi, được chẩn đoán viêm đường hô hấp dưới theo tiêu chuẩn của WHO 2013 vào điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn từ tháng 01/06/2018 đến tháng 31/05/2019. Kết quả cho thấy tuổi trung bình của trẻ mắc là 6,48 ± 2,46 (tháng), thời điểm thường mắc bệnh vào mùa đông 40,4%. Lâm sàng 96,8% bệnh nhân có ho, 95,5% khò khè, 15,8% sốt và 92,1% nghe có ran ở phổi. Trên X-quang có tổn thương phổi lan tỏa (77,5%), nồng độ CRP không tăng (1,04 m/L), số lượng bạch cầu bình thường (10,34 ± 3,49 G/L). Thời gian nằm viện trung bình 7,63 ± 3,27 ngày.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Hòa, P. V. ., & Hòa, V. T. M. . (2021). Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới do Respiratory Syncytial Virus ở trẻ từ 2 tháng tuổi đến 15 tuổi tại bệnh viện Xanh Pôn. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 291–296. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/466

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.