Thực trạng mong muốn được làm việc tại nước ngoài của sinh viên cử nhân Điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

Các tác giả

  • Vũ Thị Cẩm Doanh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thu Hương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/366

Từ khóa:

Sinh viên cử nhân Điều dưỡng, làm việc tại nước ngoài, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả mong muốn làm việc tại nước ngoài của sinh viên cử nhân Điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2019 - 2020 dựa trên bộ câu hỏi tự điền bằng phương pháp mô tả cắt ngang 257 sinh viên Điều dưỡng từ năm thứ nhất đến năm thứ 4. Kết quả: 37,7% sinh viên có mong muốn làm việc tại nước ngoài, trong đó Nhật và Đức là hai quốc gia sinh viên lựa chọn mong muốn được làm nhiều hơn với tỷ lệ 52,5% và 36,2%. Có 62,3% sinh viên không có nguyện vọng làm việc ở nước ngoài; trong đó lý do thích môi trường làm việc trong nước chiếm 39,3%, do không muốn xa gia đình chiếm 52,5%. Mục đích sinh viên mong muốn được làm việc tại nước ngoài chủ yếu là kiếm tiền phục vụ cho bản thân, gia đình chiếm 48,5%, học tập nâng cao ngoại ngữ 37,1%. Có 53,1% sinh viên cho rằng rào cản lớn nhất đối với sinh viên khi không đi nước ngoài sau khi tốt nghiệp là do năng lực ngoại ngữ kém, 28,8% sinh viên không tự tin về năng lực chuyên môn của mình, 11,3% sinh viên không biết các thông tin về chương trình đi làm việc tại nước ngoài. Vì vậy nhà trường cần nâng cao công tác hướng nghiệp cho sinh viên để sinh viên có lựa chọn đúng đắn sau khi tốt nghiệp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Doanh, V. T. C. ., Hương, N. T. T. ., & Khuê, P. M. (2021). Thực trạng mong muốn được làm việc tại nước ngoài của sinh viên cử nhân Điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 170–175. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/366

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>