Thực trạng nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019 - 2020

Các tác giả

  • Cáp Minh Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Bùi Thị Hoa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/362

Từ khóa:

Nguồn nhân lực y tế, nhân viên y tế, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ tháng 5 đến tháng 6/2020 nhằm mô tả thực trạng nguồn nhân lực y tế, số liệu được thu thập từ phần mềm quản lý nhân lực của bệnh viện. Trong tổng số 585 nhân viên, tỷ lệ nữ giới là 80,6%, nam giới là 19,4%, độ tuổi chủ yếu từ 25 - 39 tuổi (70,1%). Đa số bác sĩ có trình độ đại học (53,8%); dược sĩ trung học/kỹ thuật viên dược trung học là 72,7%; điều dưỡng trung học là 71,4%. Cơ cấu nhân lực chưa thực sự hợp lý: 1,7 nhân viên y tế/giường bệnh; tỷ lệ cơ cấu bộ phận lâm sàng là 66,7% cao hơn quy định; tỷ lệ bộ phận quản lý, hành chính thấp (17,1%); tỷ lệ cơ cấu bộ phận cận lâm sàng và dược hợp lý (16,2%). Tỷ lệ bác sĩ/điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên là 1/3,3 theo mức quy định; tỷ lệ dược sĩ đại học/bác sĩ, dược sĩ đại học/dược sĩ trung học thấp, lần lượt là 1/33 và 1/3,5. Ban Giám đốc cần có kế hoạch, chiến lược cụ thể để tăng cường nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đồng thời có kế hoạch phân bổ nguồn nhân lực hợp lí góp phần đáp ứng tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Đức, C. M. ., Hoa, B. T. ., & Khuê, P. M. (2021). Thực trạng nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 141–147. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/362

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>