Nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2020

Các tác giả

  • Tăng Xuân Hải Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
  • Lâm Nguyên Thanh Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
  • Trần Thị Thúy Hà Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/361

Từ khóa:

Nhân lực y tế, Bệnh viện Ung bướu, Nghệ An

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mục tiêu mô tả thực trạng nguồn nhân lực y tế tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2020. Số liệu được thu thập từ hồ sơ quản lý nhân lực của bệnh viện và phỏng vấn Ban giám đốc, các lãnh đạo Khoa/Phòng. Kết quả cho thấy nguồn nhân lực hiện tại của bệnh viện chưa đủ so với chỉ tiêu giường bệnh theo kế hoạch được giao. Tình trạng thiếu nhân lực xảy ra với tất cả các chức danh nghề nghiệp bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên ở các khoa phòng. Về trình độ đào tạo: Nhân viên ở trình độ đào tạo đại học và cao đẳng chiếm tỷ lệ cao nhất (35,6% và 48,1%). Cơ cấu bộ phận của bệnh viện còn chưa hợp lý so với tiêu chuẩn của bệnh viện hạng II. Cơ cấu chuyên môn còn thiếu về số lượng. Bệnh viện cần có chính sách phù hợp nhằm thu hút, duy trì và đào tạo cán bộ y tế để nguồn nhân lực đủ về cả số lượng và chất lượng, đảm bảo được công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Hải, T. X. ., Thanh, L. N. ., & Hà, T. T. T. . (2021). Nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 133–140. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/361

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả