Thực trạng điều kiện vệ sinh tại các bếp ăn mâm non quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2016

Các tác giả

  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Vũ Thị Lượng Trung tâm Y tế Dự phòng Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/35

Từ khóa:

Điều kiện vệ sinh, bếp ăn mầm non, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng điều kiện vệ sinh tại các bếp ăn mầm non quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2016. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 75 bếp ăn mầm non tại quận Ngô Quyền năm 2016. Số liệu được thu thập thông qua đánh giá sử dụng bảng kiểm. Kết quả cho thấy các bếp ăn hầu hết đạt các nội dung đánh giá với tỷ lệ khá cao (70-100%). Bên cạnh đó còn một số nội dung đạt với tỷ lệ chưa cao như vệ sinh cơ sở vật chất, vệ sinh trong quá trình chế biến bảo quản thực phẩm. Đánh giá chung từng điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) cho thấy tiêu chuẩn vệ sinh dụng cụ đạt ở mức cao (97,3%), nhưng các tiêu chuẩn chung với cơ sở hạ tầng (24,0%) vệ sinh trong chế biến bảo quản (33,3%) còn rất thấp. Tỷ lệ bếp ăn đạt điều kiện ATTP rất thấp ở cả nhóm đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát để các bếp ăn mầm non hoàn thiện cũng như duy trì điều kiện vệ sinh trong quá trình hoạt động.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Minh Khuê, P. ., Lượng, V. T., Thắm, N. T. ., & Quang Hùng, N. . (2021). Thực trạng điều kiện vệ sinh tại các bếp ăn mâm non quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2016. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 98–103. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/35

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>