Hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm và một số yếu tố liên quan ở người dân từ 25 đến 84 tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thúy Hằng Trường Đại học Y Dược Huế
  • Phan Thị Thùy Linh Trường Đại học Y Dược Huế
  • Nguyễn Thị Hồng Nhi Trường Đại học Y Dược Huế
  • Lê Đức Huy Trường Đại học Y Dược Huế
  • Nguyễn Thị Phương Thảo Trường Đại học Y Dược Huế
  • Đoàn Phước Thuộc Trường Đại học Y Dược Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/310

Từ khóa:

Bệnh không lây nhiễm, hành vi nguy cơ, Thừa Thiên Huế

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1593 người dân từ 25 - 84 tuổi với mục tiêu nhằm xác định tỷ lệ các hành vi nguy cơ của bệnh không lây nhiễm và một số yếu tố liên quan đến các hành vi nguy cơ đó tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ câu hỏi STEPS của Tổ chức Y tế Thế giới được sử dụng để đánh giá hành vi nguy cơ của bệnh không lây nhiễm, bao gồm hút thuốc lá, ít hoạt động thể lực, chế độ ăn không hợp lý và sử dụng đồ uống có cồn. Phân tích số liệu được tiến hành bằng phần mềm SPSS 20.0 và sử dụng mô hình hồi quy đa biến để xác định mối liên quan. Kết quả cho thấy hành vi nguy cơ chiếm tỷ lệ cao nhất là không ăn đủ rau/trái cây (76,9%), tiếp theo là thiếu hoạt động thể lực (23,7%), hút thuốc lá (22,7%) và uống rượu/bia ở mức nguy hại (12,1%). Đa số người dân có 1 - 2 hành vi nguy cơ (78,0%). Có mối liên quan giữa giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn và hành vi hút thuốc lá; giữa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, đặc điểm kinh tế hộ gia đình và hành vi uống rượu/bia ở mức nguy hại; giữa tuổi và hành vi ăn không đủ rau/trái cây; giữa tuổi, nghề nghiệp và hành vi ăn thiếu hoạt động thể lực. Cần tăng cường các chương trình can thiệp, phòng chống bệnh không lây nhiễm nhằm hạn chế các hành vi nguy cơ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-06-2021

Cách trích dẫn

Hằng, N. T. T. ., Linh, P. T. T. ., Nhi, N. T. H. ., Huy, L. Đức ., Thảo, N. T. P. ., & Thuộc, . Đoàn P. . (2021). Hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm và một số yếu tố liên quan ở người dân từ 25 đến 84 tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(3), 18–27. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/310

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả